4 ÉVSZAK cover (2)

Négy nap, négy alkotó, négy előadás, négy workshop

A MU Színház évek óta szoros együttműködésben dolgozik a kortárs tánc- és előadó-művészet területén aktív alkotókkal. Olyan művészekkel, akik munkájukban egyedi és speciális formanyelven aktuális, érzékeny vagy éppen tabunak számító művészeti, társadalmi és személyes témák vizsgálatára törekszenek.

Fesztiválunkra négy olyan alkotót – Oberfrank Réka, Molnár Csaba, Újvári Milán és Cserepes Gyula (Atelier 21220) – hívtunk meg közülük, akik munkáikban gyakran nyúlnak társművészetekhez és szignifikánsan alkalmazzák a személyes tapasztalatok önreflektív megjelenítését.
A fesztivál programjában szereplő produkcióik mellett, azokhoz kapcsolódóan workshopokra is invitáljuk az érdeklődőket.

PROGRAM

Május 25. csütörtök
19.00 Oberfrank Réka: TOP X VOL.1. Dear 21st century!

Május 26. péntek
19.00 Molnár Csaba: Ördög

Május 27. szombat
13.00-15.00 Újvári Milán: Kreatív mozgás workshop
15.30-17.30 Molnár Csaba: Mesterkurzus Nicole Clore-ral
19.00 Atelier 21220 – MU Színház: Fragile
20.15 Atelier 21220: TÁNCRA FEL! Táncnépszerűsítő program

Május 28. vasárnap
13.00-15.00 Oberfrank Réka: Sensing in dancing – Dear 21st century! külön kiadás
15.30-17.30 Atelier 21220: Fragile – Beszéd és Mozgás workshop
19.00 Újvári Milán: Show

ÁRAK

Előadás belépő: 2.800 Ft
Workshop belépő: 1.500 Ft
Bérlet (minden programra érvényes): 15.000 Ft

ELŐADÁSOK

május 25. 19.00

Oberfrank Réka: TOP X VOL.1. Dear 21st century!

Az előadás inspirációját az internet és a közösségi média által keltett jelenségek adják. Tudásunk, informáltságunk fő forrására reagál a darab. A behálózottság absztrakt megjelenítésén át feldolgozott munka az információs dömpinget, a 21. században egyértelműen látható trendeket, figurákat, tapasztalt élményeket követi nyomon. Az előadás összesűríti, mozgással, humorral, érzékenységgel dolgozza fel azokat az érzeteket, amelyekben ma élünk. A személyes hangvétel végig nyomon követhető ebben a szólóban, de a láthatóvá tett, hol teljesen absztrakt táncba vezetve, hol színházi eszközöket is bevonva életre hívott jelenetek egy nagyobb kontextust ölelnek fel. A történet hátterében pedig végig ott húzódik az emberi érzékenység, a virtuális valóságon kívüli útkeresés folyamata.

Az előadás hossza: 50 perc

 

május 26. 19.00

Molnár Csaba: Ördög

Ami szép, azt általában jónak, ami csúnya, azt rossznak tekintjük. Vannak formák, amelyeket bizonyos időszakokban, nagyon leegyszerűsítve, szépnek, vannak, amelyeket csúnyának tartunk. A tánc is gyakran beleesik ebbe a duális megkülönböztetésbe. A formákat egy adott időszak, iskola, ország, személy, politikai klíma, trend szellemisége és esztétikája alakítja ki. A táncon belül bizonyos tánctechnikák hierarchizálódtak és az azok által képviselt esztétikumok és formák beégve retinánkba, a mai napig próbálják fenntartani teljhatalmukat. Ha azonban a táncot ilyen módon ítéljük meg, akkor a test és annak sokfélesége, vagyis a létezés felett mondunk ítéletet.

Az előadás hossza: 30 perc

május 27. 19.00

Atelier21220: Fragile

A Fragile (Törékeny) egyfelvonásos tragikomédia, az emberi lélek és a férfivá válás törékenységéről. Cserepes Gyula, vajdasági származású színházi alkotó és előadóművész szólójának fókuszában az autentikusság kérdése áll. Az előadás során önmagát igyekszik olyan helyzetbe hozni, ahol jelen időben reflektál saját érzéseire, érzeteire, ezáltal egyre inkább megszabadulva attól, hogy megjátssza magát. Ezzel a radikális őszinteséggel azt szeretné megmutatni a nézőknek, hogy milyen lehetne egy, az emberi lélek törékenységét nyíltan felvállaló kommunikáció.
Az alkotó célja egy olyan színházi helyzet létrehozása, ami képes túlmutatni önmaga létezésén. Ennek elérése érdekében kezdettől fogva egy közösségi-színházi előadás létrehozására törekedett, amivel a megszokott, megfigyelői helyzetből szeretné kibillenti a közönséget azért, hogy a személyes részvétel által ők maguk is megtapasztalhassák a feloldódást. A nézők ennek során ízelítőt kaphatnak arról, hogy hogyan kerülhetnek mélyebb kapcsolatba önmagukkal, az érzéseikkel és gondolataikkal. Az előadás ezzel tulajdonképpen a közönséget és a játékteret (színpadot) elválasztó absztrakt vonalat – a negyedik falat töri át.

Az előadás hossza: 60 perc

május 28. 19.00

Újvári Milán: Show

Újvári Milán egész estés szóló előadásában hétköznapi gesztusokból kiindulva (azokat groteszk fénytörésbe helyezve) a klasszikus burleszk stílusjegyeinek fölhasználásával beszél olyan, a korunk társadalmára nagy mértékben jellemző fogalmakról, mint az elidegenedés, a manipuláció és az átlátszatlanság.
Az előadás humorral, játékosan kérdez rá helyünkre abban a társadalomban, amiben annak ellenére érezzük magunkat gyakorta teljesen elveszve, hogy elméletileg mi magunk alkotjuk. Belőlünk áll. Mégis hogyan vagyunk képesek működtetni valamit, aminek a működésével nem vagyunk tisztában? Rendszerint még azzal a ténnyel sem, hogy egyáltalán működtetünk bármit is. Magyarán: funkcionálhat-e jól egy test, amelynek bal keze egy csöppet sem tudja, mit csinál a jobb? Átlátható-e az egész, aminek a része vagyunk? Egyáltalán: tényleg része vagyunk valami egésznek? (És mi egyébként részek egésze vagyunk?) Összeáll-e egyáltalán részekből bármilyen egész?

Az előadás hossza: 45 perc

WORKSHOPOK

május 27. 13.00

Újvári Milán: Kreatív mozgás

A mozgás, akár tudatosan vagy akár tudatlanul is, de a mindennapi életünk fontos részét képezi. Mozgással kommunikálunk, játszunk, táncolunk, edzünk, harcolunk, illetve akár gyógyíthatunk is. A saját testünk a személyes emlék és élmény gyűjteményünk. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a test egy templom, de máshonnan szemlélve akár egy játszótérnek is tűnhet. Azt hogy milyen rituálék, illetve milyen szabályok jellemzik, derítsük ki együtt.
A workshop holisztikus szempontból közelíti meg az emberi mozgás különböző aspektusait. Az előképzettség nélküli érdeklődőknek is bátran ajánlott foglalkozás könnyed ráhangoló bemelegítéssel kezdődik, majd különböző mozgásjátékokon keresztül irányítja a figyelmet olyan képességek illetve kommunikációs lehetőségek felé, amik korunk ülőmunkára kényszerített emberének felüdülésére szolgálhat.

A workshop hossza: 120 perc

május 27. 15.30

Molnár Csaba: Mesterkurzus Nicole Clore-ral

A professzionális táncosoknak és előadóknak ajánlott mesterkurzuson olyan teret segítek elő, ahol a mélyen gyökerező bizonytalanságok, traumák, vágyak a felszínre kerülnek, az évtizedes lerakódások felpuhulnak és a nem kívánatos salakanyagok távoznak. Az én vizsgálata, a nemet és az igent mondás gyakorlata, a választás gyakorlata, a valós vágyak megfogalmazása a fő hajtóerők. A résztvevőket arra kérem, hogy a kurzus idejére hagyják el valódi énjüket, és kerüljenek bele egy képzeletbeli karakterbe. Ezáltal eltávolodnak a külső struktúrák által megalkotott erőltetett éntől. Valaki, valami újat, mást testesítsenek meg, aki szabadon, meglepően és gátlástalanul manőverez.

Nem terápia, hanem tiszta magas technikán, elmélyült gyakorláson és őszinte reflexión alapuló óra. Arra hívlak, hogy láss túl, érezz, kérdezz, reagálj, találj ki újra!

A workshop hossza: 120 perc

Oberfrank Réka

Cserepes Gyula

május 27. 13.00

Újvári Milán: Kreatív mozgás

A mozgás, akár tudatosan vagy akár tudatlanul is, de a mindennapi életünk fontos részét képezi. Mozgással kommunikálunk, játszunk, táncolunk, edzünk, harcolunk, illetve akár gyógyíthatunk is. A saját testünk a személyes emlék és élmény gyűjteményünk. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a test egy templom, de máshonnan szemlélve akár egy játszótérnek is tűnhet. Azt hogy milyen rituálék, illetve milyen szabályok jellemzik, derítsük ki együtt.
A workshop holisztikus szempontból közelíti meg az emberi mozgás különböző aspektusait. Az előképzettség nélküli érdeklődőknek is bátran ajánlott foglalkozás könnyed ráhangoló bemelegítéssel kezdődik, majd különböző mozgásjátékokon keresztül irányítja a figyelmet olyan képességek illetve kommunikációs lehetőségek felé, amik korunk ülőmunkára kényszerített emberének felüdülésére szolgálhat.

időtartam: 120 perc
kinek szól: bárkinek, nem igényel előképzettséget

május 27. 15.30

Molnár Csaba: Mesterkurzus Nicole Clore-ral

Nicole Clore egy alteregó, aki először 2014-ben jelent meg a Molnár Csaba által készített Decameron című előadásban. Ő egy rettenthetetlen, magasan képzett polihisztor, állandó alakváltó üzemmódban van, kiszámíthatatlan, de mégis a legmegbízhatóbb mester. 
A professzionális táncosoknak és előadóknak ajánlott mesterkurzuson olyan teret segítek elő, ahol a mélyen gyökerező bizonytalanságok, traumák, vágyak a felszínre kerülnek, az évtizedes lerakódások felpuhulnak és a nem kívánatos salakanyagok távoznak. Az én vizsgálata, a nemet és az igent mondás gyakorlata, a választás gyakorlata, a valós vágyak megfogalmazása a fő hajtóerők. A résztvevőket arra kérem, hogy a kurzus idejére hagyják el valódi énjüket, és kerüljenek bele egy képzeletbeli karakterbe. Ezáltal eltávolodnak a külső struktúrák által megalkotott erőltetett éntől. Valaki, valami újat, mást testesítsenek meg, aki szabadon, meglepően és gátlástalanul manőverez.
Nem terápia, hanem tiszta magas technikán, elmélyült gyakorláson és őszinte reflexión alapuló óra. Arra hívlak, hogy láss túl, érezz, kérdezz, reagálj, találj ki újra!

időtartam: 120 perc
kinek szól: amatőröknek, mozgással foglalkozóknak és profiknak egyaránt

május 28. 13.00

Atelier21220: Fragile – Beszédes mozgás

Mit jelent az emberi lélek törékenységének és sérülékenységének megmutatása a színpadon? Hogyan jelenik meg a színpadi létezés (BEING) akkor, amikor az emberi léleknek a mindennapok során általában elkendőzött, féltett, őszinte önvalójára fókuszálunk és megengedjük magunknak, hogy mindezt láthatóvá tegyük? Mit jelent a színpadon jelen lenni – ITT és MOST?

időtartam: 120 perc
kinek szól: olyanoknak, akik rendelkeznek valamilyen színpadi előadóművészi tapasztalattal és szeretnék a jelenlétüket, előadói eszköztárukat fejleszteni

május 28. 15.30

Oberfrank Réka: Sensing in dancing – Dear 21st century! különkiadás

Ezen a workshopon a Műhely Alapítványnál négy éve futó Sensing in dancing elnevezésű improvizáció alapú kortárstánc órámhoz hasonlóan főként mozgásminőségekkel foglalkozunk majd, kifejezetten abban a kontextusban, azokkal az alap kiindulópontokkal, amiből a TOP X VOL.1. Dear 21st century! című szólóm mozgásanyagai is születtek. A workshop második felében előkerülnek majd jelenléttel, jelenetépítéssel és absztrahálással kapcsolatos fogalmak is, amiben az érdeklődők alkotói szerepben is kipróbálhatják magukat.

időtartam: 120 perc
kinek szól: bárkinek, nem szükséges előképzettség

KISÉRŐ PROGRAM

május 27. 20.15

Atelier 21220: TÁNCRA FEL! Táncnépszerűsítő program

A Táncra Fel! táncnépszerűsítő programot 2021 elején indította útjára Cserepes Gyula koreográfus, táncművész, táncpedagógus. A COVID járványból fakadó karantén alatti bezártságot, elmagányosodást enyhítendő, az online térben zajló táncvetélkedőre hívtuk az érdeklődőket. A benevezettek közül kikerülő öt győztessel aztán tovább dolgozott Gyula, hogy a táncolást népszerűsítő programot az online-ból a fizikai térbe tudja vinni. Így született meg végül az a jam sorozat, amely Budapest és az ország számos helyszínen került megrendezésre az elmúlt két évben.
Idén tavasszal újabb online kihívást hirdetünk meg. Az előző alkalomhoz hasonlóan most is 5 nyertest fogunk kiválasztani a közönség segítségével. Az eredményhirdetésre 2023. április 29-én, a Tánc Világnapján kerül majd sor. Az ezt követő hetekben Cserepes Gyula dolgozik a nyertesekkel egy ütős, rövid koreográfián. A nyertes táncokat és a közös etűdöt pedig május végén, a budapest MU Színházban megrendezésre kerülő Négy Évszak Fesztiválon láthatja először a nagyérdemű.

A program INGYENES!

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma

Scroll to Top