Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatok kezelése

A jelen adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatok adatkezelője a
MU Színház Egyesület (székhelye: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. nyilvántartási szám: 01-01-05984; nyilvántartó szervezet: Fővárosi Törvényszék, (a továbbiakban „Színház” vagy „mi”)), és mint ilyen, felelős annak biztosításáért, hogy az adatkezelésre az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor.

A jegy megvásárlásával, vagy amennyiben a felhasználó („Ön” vagy „Felhasználó”) Felhasználói fiókot regisztrál, annak létrehozásával Ön tudomásul veszi, hogy az eSzínház az alábbi rendelkezéseknek megfelelően kezeli személyes adatait.

Kérjük, hogy mielőtt elolvassa a jelen Adatkezelési tájékoztatót, olvassa el az ÁSZF-et, amely megtalálható a MU Színház www.mu.hu weboldalán.

Összefoglalás

Az alábbiakban az Ön személyes adatainak kezeléséről szóló összefoglaló található. Részletesebb információk a jelen összefoglaló után találhatók.

Azért szükséges az Ön személyes adatait használnunk, hogy biztosíthassuk Önnek a Szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy Ön nem tiltakozhat az ellen, hogy a személyes adatait kezeljük, ha ugyanakkor azt is kívánja, hogy továbbra is biztosítsuk Önnek a Szolgáltatást. Ön azonban jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak bizonyos felhasználása ellen, például ha az adott felhasználás nem szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk Önnek szolgáltatásunkat. Az Ön jogainak részletesebb magyarázata az alábbi 8. pontban található.

Érintettként Önnek számos egyéb joga is van arra, hogy betekintést nyerjen abba, hogyan kezeli a Színház az Ön személyes adatait, valamint hogy azt befolyásolhassa. Ezek a jogok magukban foglalják a jogot arra, hogy Ön hozzáférjen a Színház által Önről tárolt személyes adatokhoz, igényelhesse a pontatlan adatok helyesbítését és panaszt nyújthasson be a felügyeleti hatóságokhoz, ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, ahogy a Színház kezeli az Ön személyes adatait. Ezeket a jogokat a jelen Adatkezelési tájékoztató 8. pontjában ismertetjük részletesen.

A Színház az Ön által a nálunk történő jegyvásárlás, valamint a felhasználói fiók létrehozása során megadott információkból álló személyes adatokat kezeli. Olyan személyes adatokat is kezelünk, amelyeket Ön esetleg olyankor ad meg, amikor kapcsolatba lép a Színházzal (például, amikor e-mailt küld az ügyfélszolgálatnak), vagy amikor részt vesz egy felmérésben. A Színház azt is elemzi, hogy Ön miként használja a Szolgáltatást, például milyen tartalmakat tekint meg, milyen eszközöket használ a Szolgáltatás eléréséhez, és milyen helyszíneken használja a Szolgáltatást.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos céljaink egyike, hogy a különböző platformjainkon keresztül eljuttathassuk Önhöz a Szolgáltatást, és egyúttal teljesítsük jogi kötelezettségeinket is. Például:

1) Fel fogjuk használni az Ön e-mail címét és jelszavát azért, hogy lehetővé tegyük az Ön számára, hogy használja a Színház által nyújtott streaming szolgáltatást, valamint a felhasználói fiókjába (amennyiben Ön létrehozta) beléphessen;

2) Fel fogjuk használni az Ön felhasználói fiók azonosítóját, megtekintési előzményadatait és eszköz használati információit azért, hogy Szolgáltatásunk minőségét és stabilitását tökéletesíthessük és kijavíthassunk bármilyen hibát, például, minimálisra csökkenthessük a megszakításokat, illetve hogy még jobban elérhetővé tegyük a Szolgáltatást; valamint

3) Fel fogjuk használni az Ön fizetési adatait és IP címét azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy egy olyan országban rendelkezik állandó lakóhellyel, ahol a szolgáltatás elérhető, és lehetővé tegyük Önnek, hogy más országokban is használhassa a Szolgáltatást a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

Amennyiben a szerződéskötéskör (a jegy megvásárlásakor) hozzájárulását adta és nem tájékoztat minket másként (nem iratkozik le), akkor feldolgozzuk a felhasználói fiók azonosítókat, a megtekintési előzményeket és az eszközinformációkat a profilalkotáshoz. Ez azt jelenti, hogy az Ön megtekintési előzményei, eszköz információi és felhasználói fiók azonosítói alapján értékeljük az Ön preferenciáit és érdeklődését a különböző tartalmak tekintetében. A Színház ezeket az adatokat arra használja, hogy személyre szabott információkat és híreket kínálhasson Önnek a tartalmakról és a különleges ajánlatokról, valamint hogy elemezhesse a Szolgáltatás javításának módját és azonosítsa a felhasználók tartalommal kapcsolatos preferenciáit a felhasználók részére kínált tartalom személyre szabásához. Ha nem szeretné, hogy személyes adatait a közvetlen marketinghez kapcsolódó profilozási célok érdekében kezeljék, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk e-mailben.

Ha regisztráláskor vagy később feliratkozott egy hírlevélre vagy bármely más marketinganyagra, akkor a közvetlen marketingről leiratkozhat a hírlevél vagy bármely más, a Színháztól kapott marketing e-mail alján található link segítségével, valamint a fent megadott címre küldött levélben.

Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a Színház hogyan használja és védi az Ön személyes adatait, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a Színház adatvédelmi tisztviselőjével.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: szinhaz@mu.hu.

Az alábbiakban részletesebb leírás található a személyes adatok felhasználásának módjáról.

  1. Melyik társaság felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért?

A jelen Adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatok adatkezelője a
MU Színház Egyesület.

Elérhetőségeink:

Cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17.

E-mail: szinhaz@mu.hu

  1. Mit jelentenek a „személyes adatok” és a „személyes adatok kezelése” kifejezések?

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban a „személyes adatok” kifejezés olyan információt jelent, amely önmagában vagy más információkkal együtt felhasználható egy természetes személy azonosítására, valamint bármely egyéb olyan adatot is jelent, amely a Színházra alkalmazandó jog szerint, beleértve az általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: GDPR) is, személyes adatnak minősül.

A jelen Adatkezelési tájékoztató minden olyan személyes adatra kiterjed, melyet az alkalmazandó jog szerint Önnel, mint Felhasználóval kapcsolatban bármilyen formában kezelnek, beleértve a Színház által gyűjtött, megőrzött, tárolt, továbbított, nyilvánosságra hozott vagy más egyéb módon felhasznált személyes adatokat is.

  1. Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen célokra?

A Színház az Ön személyes adatait csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint gyűjti és kezeli.

  1. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

A Színház megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket valósított meg az Ön személyes adatai védelmére annak érdekében, hogy csak az erre jogosult személyek férhessenek hozzá azokhoz. A Színház a személyes adatok jogosulatlan használatának megakadályozása és elkerülése érdekében műszaki biztonsági rendszereket, például tűzfalakat, titkosítási technológiákat, jelszavakat és vírusirtó programokat használ.

  1. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

A Színház nem tárolja vagy kezeli az Ön személyes adatait a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési céljainak eléréséhez szükséges, vagy bármely kötelező érvényű jogszabályban előírt időnél hosszabb ideig.

Ennek megfelelően, amikor egy bizonyos típusú személyes adattal kapcsolatban az adatkezelési cél teljesül, a Színház a lehető leghamarabb törli vagy anonimizálja a vonatkozó személyes adatokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a Szolgáltatás megszüntetését követő időszak során is tárolhatjuk az Ön személyes adatait, hogy hírleveleket és marketing anyagokat küldhessünk Önnek e-mailben. Ez az időtartam az Ön lakóhelye szerinti országának jogától függően eltérő lehet. Bármikor leiratkozhat az ilyen hírlevelekről vagy más marketing anyagokról a Színháztól kapott hírlevelek, vagy más marketing anyagok alján található hivatkozás segítségével, valamint a fenti címre küldött levélben.

  1. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a Színház harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

Hatóságok

Előfordulhat, hogy a Színház köteles személyes adatokat átadni az illetékes hatóságoknak (például az adóhatóságoknak vagy a rendőrségnek) a kötelező jogszabályoknak megfelelően, valamint azért, hogy teljesíthesse a törvényi kötelezettségeket minden olyan ország tekintetében, ahol a Színháznak Felhasználói vannak. Adatvédelmi incidensek esetén bizonyos személyes adatokat meg kell adni az adatvédelmi hatóságok részére.

  1. Mely országokba fogjuk továbbítani az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait más országokba nem továbbítjuk.

  1. Melyek a személyes adataihoz kapcsolódó jogai?

Hozzáféréshez és helyesbítéshez való jog

Önnek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon a Színház által Önről kezelt személyes adatokról, az adatok forrásáról, az adatok felhasználásának céljáról és azon felek személyazonosságáról, akiknek az adatokat a Színház továbbította. Önnek arra is joga van, hogy bármikor kérje az esetlegesen pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult személyes adatainak törlését kérelmezni meghatározott körülmények esetén, ha például Ön lemondta a Szolgáltatást és (i) a személyes adatai már nem szükségesek azokra a célokra, melyekre azokat gyűjtöttük, és (ii) nincs jogszerű ok az adatkezelés folytatására, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy a személyes adatokat törölni kell, az Európai Unióban vagy Magyarországon a Színházra vonatkozó jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében. Ez a felsorolás nem teljes körű. Kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a Színházzal az Ön személyes adatainak törlésével kapcsolatos további információkért.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bizonyos adatkezelés ellen tiltakozzon, vagy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha a személyes adatai esetleg pontatlanok, vagy Ön az adatkezelést jogellenesnek tekinti, vagy a Színház az adatkezelést jogos érdekre alapozza, vagy  Ön úgy véli, hogy a Színháznak már nincs szüksége a személyes adataira. Azonban még akkor is, ha tiltakozik bizonyos adatkezelés ellen, a Színház továbbra is folytathatja az ilyen adatkezelést, ha azt az alkalmazandó jogszabályok engedélyezik vagy elrendelik, például azért, hogy megfeleljen a jogi követelményeknek vagy az Önnel kapcsolatos szerződéses kötelezettségeket teljesíthesse.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha bármikor hozzájárulását adta a Színháznak a személyes adatok kezeléséhez (például hírlevél feliratkozások esetén), bármikor visszavonhatja az ilyen hozzájárulást az azon alapuló jövőbeli adatkezelés tekintetében. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ön arra is jogosult, hogy megkérjen minket arra, hogy az ilyen adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk, amennyiben az műszakilag megvalósítható.

  1. Mit kell tennie, ha panasza van?

Ha bármilyen panasza van a személyes adatainak általunk történő felhasználási módjával kapcsolatban, vagy további információra lenne szüksége, kérjük, hogy először forduljon az adatvédelmi felelősünkhöz. Azonban Ön bármikor benyújthat panaszt az Ön személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban az érintett állami felügyeleti hatóságnál, elsősorban a lakóhelye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerint illetékes hatóságnál. A következő hivatkozásra kattintással keresheti meg a saját országa megfelelő felügyeleti hatóságát: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: www.naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Az Ön panaszérvényesítési jogainak sérelme nélkül, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján fennálló jogait az Ön személyes adatainak az alkalmazandó jogszabályoknak nem megfelelő kezelése eredményeképpen megsértették, bírósági eljárást is kezdeményezhet az illetékes bíróságok előtt, beleértve az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU-tagállam bíróságait is.

Azonban minden esetben célszerű, hogy a probléma gyorsabb és hatékonyabb megoldása érdekében először a Színházhoz küldje el panaszait vagy kérdéseit.

  1. Frissítések

A Színház jogosult bármikor módosítani a jelen Adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben a Színház az adatgyűjtés időpontjában hatályos Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottaktól eltérő célokra kívánja felhasználni a személyes adatokat, akkor az ilyen módosításról jól látható módon értesíti az összes Felhasználót (pl. elküldi az ilyen értesítést Önnek e-mailben).

Scroll to Top